แผนที่และเส้นทางไปมูลนิธิฯ

 

ท่านสามารถไปเยี่ยมชมการทำงานของเรา ได้ที่ศูนย์เมอร์ซี่ ซึ่งเป็นสำนักงาน ของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

เลขที่  100 / 11  เคหะคลองเตย 4

ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์  คลองเตย

กรุงเทพมหานคร  10110

 

โดยสามารถสอบถามเส้นทางไปมูลนิธิฯ ได้ที่ โทร:  (662) 671-5313

Map to Mercy Center